อัลติเมท

รหัสสินค้า : อัลติเมท

ราคา

350.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 350.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

P50/65R23


ชื่อสินค้า : อัลติเมท


ชื่อสามัญ : โคลมาโซน+โพรพานิล (Clomazone+Propanil)

สารสำคัญ : 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one+3',4'-dichloropropionanilide….................12%+27% W/V EC


ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก


ขนาดบรรจุ 1000 cc.

บรรจุลังละ : 12 ขวด