โอมูโนะ

รหัสสินค้า : โอมูโนะ

ราคา

290.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 290.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

P100/110R60


ชื่อสามัญ : ไพมีโทรซีน ( Pymetrozine) 50% WG

กลุ่มสารเคมี : Pyridine Azomethines

สารสำคัญ : (E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethyleneamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one…..50% WG


ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 3 พลังล๊อค ห้ามกิน ห้ามเกาะและห้ามวางไข่

ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหยุดดูดน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวภายใน 1-2 ชั่วโมง ป้องกันผลผลิต และลดปัญหาการเกิดโรคจู๋ (เชื้อไวรัส)

ล็อคปาก : ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหยุดดูดน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวภายใน 1-2 ชั่วโมง ป้องกันผลผลิต และลดปัญหาการเกิดโรคจู๋ (เชื้อไวรัส)

ล็อคขา : เพลนั่ม เพลนั่มทำลายขาหลังของเพลี้ยกระโดด ทำให้ไม่สามารถเกาะต้นข้าวได้ จึงไม่สามารถทำลายข้าวได้

ล็อคการวางไข่ : ทำให้เพลี้ยกระโดดหยุดการวางไข่ ไม่สามารถขยายพันธุ์ ลดการระบาดของเพลี้ยได้อย่างเด็ดขาด

วิธีใช้ : ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อัตราการใช้ 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว (อัตราการใช้ น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน หรือ 60 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)


ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง 100 กรัม

บรรจุลังละ : 24 กล่อง