โทตะ

รหัสสินค้า : โทตะ

ราคา

800.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 800.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

P100/135R20


ชื่อสามัญ : พิริมิฟอส-เมทิล 50% W/V EC

กลุ่มสารเคมี : Organophosphate


ประโยชน์ : เป็นสารเคมีที่สามารถใช้ในการควบคุมแมลงที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในกลุ่มของออร์กาโนฟอสเฟต เหมาะสมใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงที่ดื้อยาในกลุ่ม ไพรีทรอยด์ และคาร์บาเมท ได้ดี ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้วงงวงข้าว ด้วงงวงข้าวโพด มอดสยาม ผีเสื้อข้าวเปลือก มอดแป้ง มอดฟันเลื่อย ด้วงหนวดยาว มอดข้าวโพด หนอนเจาะลำต้น มวนโกโก้ หนอนหน้าแมว หนอนร่าน เพลี้ยแป้งลาย เพลี้ยไฟดาวเรือง และแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีใช้ : • ข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าว ด้วงงวงข้าวโพด มอดสยาม ผีเสื้อข้าวเปลือก มอดแป้ง มอดฟันเลื่อย ด้วงหนวดยาว มอดข้าวโพด -

อัตราใช้ 1-2 ซีซี. ผสมน้ำ 300-500 ซีซี. ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ จำนวน 100 กก. ก่อนที่จะนำไปเก็บ หรือออกจำหน่าย - หรือใช้ 12 ซีซี. ผสมน้ำ 1000 ซีซี. พ่นที่ผิวกระสอบในเนื้อที่ 6 ตารางเมตร - อัตราใช้ 400 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ชุบกระสอบก่อนบรรจุข้าวเปลือกโดยผึ่งกระสอบให้แห้งในที่ร่มเสียก่อน - หรือใช้ 10 ซีซี.ผสมน้ำมันโซล่า 50 ซีซี.พ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกในเนื้อที่ว่างเหนือกองข้าวเปลือก 50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งวิธีนี้จะฆ่าได้เฉพาะตัวแก่ของผีเสื้อข้าวเปลือกเท่านั้น • นุ่น หนอนเจาะลำต้น อัตราใช้ 1-2 ซีซี. ฉีดน้ำยาเข้มข้นไม่ผสมน้ำเข้าไปในรอยแผล • โกโก้ มวนโกโก้ อัตราใช้ 40 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อพบการระบาด • มะม่วงหิมพานต์ เพลี้ยแป้งลาย อัตราใช้ 20 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ พ่นเมื่อพบการระบาด หรือเมื่อพบเพลี้ยแป้งหนาแน่นบริเวณยอดอ่อนก่อนออกช่อดอก • เพลี้ยไฟดาวเรือง อัตราใช้ 30ซีซี ผสมน้ำ 20ลิตร • ปาล์มน้ำมัน หนอนหน้าแมว หนอนร่าน อัตราใช้ 20 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว 1-2 ครั้ง พบหนอน 20 ตัวต่อทางใบ • แมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด อัตราใช้ 50ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร หรือ 1 ลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม แหล่งหลบซ่อน ฉีดพ่นในอัตรา 40 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร หรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 500 ตารางเมตร • ยุง (สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน) อัตราใช้ 50ซีซี ต่อ น้ำมัน 1 ลิตร หรือ 1 ลิตร ต่อ น้ำมัน 20 ลิตร ฉีดพ่นในอัตรา 100 ซีซี(ที่ผสมแล้ว) ต่อ 100 ลูกบาศก์เมตร ฉีดพ่นในอัตรา 10 ลิตร(ที่ผสมแล้ว) ต่อ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร มิลลิลิตร(ที่ผสมแล้ว) ต่อ 20,000 ลูกบาศก์เมตร


ขนาดบรรจุ : 1 ขวด 1000 CC.

บรรจุลังละ : 12 ขวด